درباره رادسیستم

راد سیستم برند مشهور ایرانی است که در زمینه‌ی تولید محصولات اداری فعالیت میکند. امروزه مبلمان اداری ارتباط تنگاتنگی با سلامتی عوامل کار و بهره وری دارد.

وقتی بیشترین زمان روز را پشت میز کار خود میگذرانید، باید از یک صندلی راحت و استاندارد استفاده کنید، برند مشهوری که در زمینه‌ی تولید محصولات اداری وجود دارد شرکت راد سیستم است.

دسته بندی محصولات

صندلی (۶۵)

صندلی آزمایشگاهی (۵)

صندلی آموزشی (۴)

صندلی انتظار (۱۰)

صندلی کارشناسی (۱۶)

صندلی کارمندی (۶)

صندلی کنفرانسی (۶)

صندلی گیمینگ (۱)

صندلی مدیریتی (۱۶)

صندلی ویزیتوری (۱)

مبلمان (۱۸)

مبلمان اداری (۱۷)

محصولات اداری (۸۴)

میز اداری (۳)

میز جلو مبلی (۱)

برخی از مشتریان راد سیستم

وبلاگ سایت